flower-5.jpg

Vår filosofi

På Furuhaugli har vi natur og nasjonalparker som nærmeste naboer. Dette påvirker oss, både måten vi selv lever på, men også hvordan vi tar imot gjester.

Vi lever i pakt med nasjonalparkene, og formidler kunnskap om naturen – både kulturhistorien og om vernet av naturen. Likevel ønsker vi ikke ubetinget å vise områdene rundt oss, vi forsøker å få besøkende her til å stoppe opp og tenke. Vi ferdes i sårbar natur, men det er er hele tiden på naturens og dyrenes premisser. Globale endringer i klima og miljø påvirker oss alle. Hvordan ser vi dette i naturen – og hva kan vi selv gjøre for å hjelpe?

Gjennom året høster vi av naturens overskudd, som vi bruker som råvarer på kjøkkenet. Både gjennom eget jakt og fiske, men også gjennom kjøp av varer fra lokale produsenter. Sortering og resirkulering av avfall er en selvfølge, og vi er glade for å se at dette er gjerne en god rutine hos mange av våre gjester. Er vi ute på tur eller safari, tar vi gjerne med ekstra søppel etter andre ut igjen.

I Norge er vi heldige som har fornybare energikilder. Likevel er energisparing også viktig for oss. Furuhaugli ligger på over 1000 meter over havet, like ved tregrensa. Vi bor derfor i et miljø hvor vi må kle oss godt, og ikke alltid kan tilfredsstille alles behov og ønsker når det gjelder oppvarming.

Tankesettet og filosofien vår er noe som har kommet over tid, og som stadig er i utvikling. Dette er hverdagen vår, og kommer som en selvfølge. Vi forteller gjerne om våre tanker, og håper det kan være med å bevisstgjøre flere.

Moskussafari-3.jpg
Moskussafari-8.jpg
Furhaugli_web_56.jpg