Overnatting

Home  >>  Overnatting

For over­nat­ting på Dovre­fjell kan vi tilby et bredt spek­ter av mulig­he­ter. Hyt­ter for selv­hus­hold­ning eller med pen­sjon for de som øns­ker det. Vi har også cam­ping­plass for vogn, bobil eller telt, med sani­tære mulig­he­ter. Se vår book­ing­side for ledig kapa­si­tet, beskri­velse, bil­der og kart.

Hyt­ter

Furu­haugli har 29 hyt­ter av ulike typer og stør­rel­ser. Det skulle der­for være mulig­he­ter for enhver smak og pris. 4 stjer­ners hyt­ter har 1–3 sove­rom med 2–8 sen­ger med dyne/ pute, kjøk­ken med kjøk­ken­ut­styr, stue med TV, og bad med dusj/WC. 2 stjer­ners hyt­ter har alt i ett rom med 2–4 sen­ger med puter, bord, sto­ler, kjøleskap/kokeplate men uten kjøk­ken­ut­styr. For disse hyt­tene er det et eget sani­tær­bygg med vann, større kjøk­ken, vaske­rom, dusj og WC. For alle hyt­ter kan til­leggs­tje­nes­ter som senge­tøy, slut­tren­hold, bespis­ning og akti­vi­te­ter bestil­les. I for­bin­delse med grup­per har vi mulig­het til å inn­kvar­te­ring inn­til 75 per­soner i våre høy stan­dard hytter.Ta kon­takt for pri­ser per person.Hytte7-1

Camping/Telt/Sanitæranlegg

For cam­ping­vog­ner, bobi­ler og telt er det ca. 45 plas­ser. En del av plas­sene er avsatt for sesong­cam­ping. Ta kon­takt for mulig­he­ter og pris. På sani­tær­an­leg­get fin­nes toa­lett, vask og dusj for damer, her­rer og i fami­lie­rom for rulle­stol­bru­kere. Der er også kjøk­ken med kom­fyr, micro­ovn, opp­vask­ma­skin og kjøl/frys. I kjel­le­ren er det vaske­rom med vaske­ma­skin, tørke­trom­mel og utslags­vask. Tøm­me­plass for cara­van­to­a­lett og bobil, og vaske­plass for biler er også på stedet.1060x450-campingvogn-01

Fasi­li­te­ter

I resep­sjo­nen fin­nes et lite utvalg av suve­ni­rer og kiosk­va­rer samt at det er mulig å kjøpe melk, brød eller andre enkle butikk­va­rer. Vår bade­stamp med luftdy­ser er svært popu­lært på vin­ters­tid men kan også leies om som­meren. Ta kon­takt for pris. I troll­sko­gen er det satt opp ben­ker og bål­plass for fri bruk. Dette er en per­fekt opp­lad­ning til en bedre mid­dag eller etter en tur i stam­pen, for familier/mindre grup­per. For barna er det et eget leke­om­råde for barna med sklie, hus­ker, klatre­vegg og sand­kasse. Vi har også en ball­binge med fot­ball­mål, inn­e­bandy eller for annet ball­spill. Innen­dørs har vi dess­uten et leke­rom i kjel­le­ren med bord­ten­nis, brett­spill, kort eller lig­nende. Her fin­nes også tre­nings­mu­lig­het med trede­mølle, roma­skin, step-maskin, balanse­brett eller vektapparat.1060x450-balplass-01